Bli medlem i Team Sméstan CK

Medlemsavgift: 200 kr

Familjemedlemskap: 350 kr

Ungdom upp till 16 år: 50 kr

Medlemsavgift betalas via Swish 123 142 59 17 eller via bankgiro 898-1235. Nya medlemmar registrerar sig via mail teamsmestanck@gmail.com – ange namn, personnummer och mailadress i ditt meddelande.

Efter erlagd medlemsavgift ansöker ni om insläpp till den slutna gruppen på facebook där kallelse till aktiviteter och träning sker. https://www.facebook.com/groups/teamsmestan/