Grusrace 2021

Tack till fotograf Mats Ingvarsson. Fritt att använda så länge ni anger Mats som fotograf.