Kontakt

E-post: teamsmestanck@gmail.com

Team Sméstan CK gilla sida: Facebook

Team Smestan på Facebook (Stängd sida medlemskap krävs)

Ordförande: Kjell Collin

Kassör: Camilla Lind Karlsson