Bildarkiv

Team Sméstan fick ett uppslag i Magasinet STOLT MAT I SÖRMLAND https://www.stoltmatisormland.se/fikastallen-for-landsvagscyklister/

Foto: Emil Berglund